Huset's Historie


 

I den hedengangne Helsinge kommune var der tradition for en årlig børne- og ungehøring. Budskabet fra fælleselevrådet og høringerne, - var at unge brændende ønskede sig et hus, hvor der kunne; holdes møder/hænges ud/opbygges et skateareal/laves koncerter m.m.m. Efter et par år hvor er arbejdsgruppe bestående af unge frivillige foruden politikere og embedsmænd med beslutningskompetence, - havde sendt forslag vedrørende et brugerdrevent Ungdomshus til det politiske udvalg, blev der taget beslutning. Møllestien 8 skulle renoveres og bruges til Ungdomshus. Ingen byråds politikere stemte imod forslaget. Unge og fagfolk holdt byggemøder, - og ansatte slutteligt sammen, det brugerdrevne Ungdomshus´ pædagog. Også det lokale erhvervsliv var begejstret for ideen, og flere gav generøse gaver. En af flere opstarts events var et brag af en fest for unge, som blev afholdt af disse den 28.10.00. Festen hvor der ikke blev udskænket alkohol, men blot medbragt en håndfuld øl og lignende af hver ung, forløb fint og uden problemer.

Ungdomshuset (U-Huset) har normalt åbent fra onsdag til fredag fra kl 13.00 til kl 23.00. Al ydeligere kommunikation foregår via Facebook Ungdomshuset direkte : +4572498500 Ungdomshusets brugerbestyrelse : bestyrelse@uhus.dk Daglig leder Kenneth Poulsen: +4572497322 E-mail til daglige leder : kdpou@gribskov.dk Gribskov Kommunes Ungdomsråd: ungdomraad.gribskov@gmail.com U-Huset på Facebook Helsinge Ungdomshus - Kongensgavevej 93 - 3200 Helsinge - Tlf. 72498500 - bestyrelse@uhus.dk